Sivil Düşün


Genç Gönüllüler Derneği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun aktivistlerin, sivil toplum örgütleri, ağlar ve platformlarının gereksinimlerine cevap vermek üzere tasarladığı yenilikçi, esnek ve katılımcı bir Avrupa Birliği programı olan Sivil Düşün AB Programı desteklerinden yararlanmaktadır. Sivil Düşün AB Programı ayrıca, Aktivist Destek Programı’nın yanında Ağlar ve Platformlar Hibe Programı bileşenini de içeriyor.

Sivil Düşün Nasıl Tasarlandı?
Sivil Düşün AB Programı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun 2010-11 tarihlerinde 11 ilde 730 sivil toplum temsilcisiyle gerçekleştirdiği danışma toplantılarından çıkan geniş kapsamlı çalışma sonucunda, sivil toplum örgütlerinin ortak kaygılarının dikkate alınması ve gereksinimlerinin belirlenmesiyle tasarlandı.

Sivil Toplum Temsilcilerinin Ortak Kaygıları Nelerdi?
• Kapasite geliştirmedeki yetersizlikler,
• Destek araçlarının ağır bürokratik uygulamalarla verimsizleşmesi, esnek ve kolaylaştırılmış hibe programlarına duyulan gereksinim,
• Örgütlü olmayan bireyler ve tüzel kişiliği olmayan sivil oluşumların hibe programlarından faydalanamaması,
• Ortak çalışmalar yapılabilmesi için diğer aktivistler, sivil toplum örgütleri ve oluşumları ile bir araya gelebilmenin zorlukları,
• Sivil toplum örgütleri, ağlar ve platformlar için teknik destek gereksinimi,
• Sivil toplum destek mekanizmalarına erişim ve ağ oluşturmada hareketlilik ve dil sorunları.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu bu bulgulardan yola çıkarak sivil toplumu, gereksinimleri doğrultusunda desteklemek üzere Sivil Düşün AB Programı’nı tasarlayarak, 2013 yılında uygulamaya geçirdi.

Daha fazla bilgi için; http://sivildusun.net/hakkimizda/