Proje Amaçları


Öğrenirken Çocuklar keyfini alacaktır ve araç iç ve dış mekânlarda uygulanabilir olacaktır. Oyun zemin oyunu olarak tasarlanmıştır. Farklı şekil ve renkleri çocukların ilgisini çekmek için kullanılır, oyun aşamalardan çeşitli aşamalardan meydana gelmekte ve her aşamada hakları, vatandaşlık ve çocuk hakları ile ilgili bir soru ya da etkinlik olacaktır. Çocuk atlayarak diğer bir aşamadan geçmiş olacaktır. Yarışma ruhu oyun sırasında sürdürülecektir fakat kolaylaştırıcılar birbirleriyle işbirliği ya da destek içerisinde bulunması için çocukları teşvik edecektir. Çocukların takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmek için diğer çocuklarla birlikte alt gruplarla oyun oluşturacaktır. Oyun sırasında takım olarak diğer çocuklarla işbirliği yapacaklardır. Zarlar ve özel malzemeler oyun ve sonraki aşamalara geçmek için kullanılacaktır. Çocuklar diğer takımlardan önce tüm aşamaları sonuçlandırmaya çalışacaktır. Takım soruyu cevapladığında veya aktiviteyi başarıyla tamamladığında diğer bir aşamaya geçecektir. Her aşama, çocuk hakları konusunda ya da etkinliği hakkında soru içerecektir.

Süreci daha etkin kullanmak için bir oyun zili bulunmaktadır. Çocukların haklarını araştırmalarına yönelik onlara yönlendirici farklı bilgi-belgeler de kullanılabilir. Bunlar web sayfamızda paylaşılacaktır.